Naiad A Lei

Ms Dubb a luau

a rethatch’d sawgrass sarong

sledges coconuts

 

Otto an hammock

oracular an hula

thumbs Exotica

 

Bibi Wakiki

as a bleach’d snorkl’d scuba

vs an orca